İdareler tarafından yaklaşık maliyetin oluşturulmasına esas alınacak şartlar arasına bir öncelik sırası var mıdır?
İdareler tarafından yaklaşık maliyetin oluşturulmasına esas alınacak şartlar arasına bir öncelik sırası var mıdır?