İhale dokümanında, ceza uygulanmasına / sözleşmenin feshine ilişkin ağır aykırılık hallerinin ayrıntılı olarak belirtilmemesi teklif vermeye engel teşkil eder mi?
İhale dokümanında, ceza uygulanmasına / sözleşmenin feshine ilişkin ağır aykırılık hallerinin ayrıntılı olarak belirtilmemesi teklif vermeye engel teşkil eder mi?