Aşırı düşük savunma kapsamında; Fiyat teklifi alınan firmanın teklife konu malın alım satımını tevsik edici faturalar incelenmeden salt ticaret sicil gazetesindeki faaliyet alanlarına bakılarak, teklife konu alanda olduğu kararı verilebilir mi? (İdare Mahkemesi Kararı )
Aşırı düşük savunma kapsamında; Fiyat teklifi alınan firmanın teklife konu malın alım satımını tevsik edici faturalar incelenmeden salt ticaret sicil gazetesindeki faaliyet alanlarına bakılarak, teklife konu alanda olduğu kararı verilebilir mi? (İdare Mahkemesi Kararı )