İhale dokümanında; ücretli yıllık izin, doğum izni, evlenme izni veya ölüm izni gibi izinlerini kullanan personelin yerine yeni personel getirtilmesi yönünde yapılan düzenleme mevzuata uyarlılık gösterir mi? (İdari Mahkeme Kararı )
İhale dokümanında; ücretli yıllık izin, doğum izni, evlenme izni veya ölüm izni gibi izinlerini kullanan personelin yerine yeni personel getirtilmesi yönünde yapılan düzenleme mevzuata uyarlılık gösterir mi? (İdari Mahkeme Kararı )