K.İ.K. tarafından itiraz edilen konularla ilgili olarak eşit muamele gereği tüm istekliler hakkında inceleme yapmadan sadece şikayet edilen hakkında inceleme yaparak karar verebilir mi? (İdare Mahkemesi Kararı )
K.İ.K. tarafından itiraz edilen konularla ilgili olarak eşit muamele gereği tüm istekliler hakkında inceleme yapmadan sadece şikayet edilen hakkında inceleme yaparak karar verebilir mi? (İdare Mahkemesi Kararı )