Aşırı düşük savunma kapsamında; Ana çiğ girdiler içerisinde yardımcı girdilere de yer verilmiş olması aşırı düşük savunmanın reddini gerektirir mi?
Aşırı düşük savunma kapsamında; Ana çiğ girdiler içerisinde yardımcı girdilere de yer verilmiş olması aşırı düşük savunmanın reddini gerektirir mi?