İhaleye teklif veren tüzezl kişiliğin; yarıdan fazlasına sahip tüzel kişilik ortağının konkordato ilan etmiş olması teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu?
İhaleye teklif veren tüzezl kişiliğin; yarıdan fazlasına sahip tüzel kişilik ortağının konkordato ilan etmiş olması teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu?