Yeterlik bilgileri tablosunda, toplam cironun hangi yıla ait olduğu belirtilmemekle birlikte, ciroyu tesvik için standart form sunulmadan geçici vergi beyannamesi ve fatura sunulması yeterli midir?
Yeterlik bilgileri tablosunda, toplam cironun hangi yıla ait olduğu belirtilmemekle birlikte, ciroyu tesvik için standart form sunulmadan geçici vergi beyannamesi ve fatura sunulması yeterli midir?