Yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen toplam cironun Hangi yıla / Yıllara ait olduğunun belirtilmemiş olması halinde teklif değerlendirme dışı bırakılabilir mi?
Yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen toplam cironun Hangi yıla / Yıllara ait olduğunun belirtilmemiş olması halinde teklif değerlendirme dışı bırakılabilir mi?