Beyan edilen İş deneyim belgesinin, İhaleye uygunluğunun tespiti amacıyla, iş deneyim belgesine ait belgeler istekliden istenilebilir mi?
Beyan edilen İş deneyim belgesinin, İhaleye uygunluğunun tespiti amacıyla, iş deneyim belgesine ait belgeler istekliden istenilebilir mi?