İhale dokümanında çalıştırılacak personel sayısına yer verilmesi ve çalışma saatinin tamamının idare geçirileceği durumlarda fiyat farkı verilmeyeceği yönünde düzenleme yapılabilir mi?
İhale dokümanında çalıştırılacak personel sayısına yer verilmesi ve çalışma saatinin tamamının idare geçirileceği durumlarda fiyat farkı verilmeyeceği yönünde düzenleme yapılabilir mi?