İhale kapsamında çalıştırılması öngörülen mühendis için ödenecek ücret, mühendisler odası tarafından belirlenen asgari ücretin altında olması ihaleye teklif vermeye engel teşkil eder mi?
İhale kapsamında çalıştırılması öngörülen mühendis için ödenecek ücret, mühendisler odası tarafından belirlenen asgari ücretin altında olması ihaleye teklif vermeye engel teşkil eder mi?