Teknik şartnamede çalıştırılması istenilen personel için, teklif cetvelinde satır açılmamış olması teklif vermeye engel teşkil eder mi?
Teknik şartnamede çalıştırılması istenilen personel için, teklif cetvelinde satır açılmamış olması teklif vermeye engel teşkil eder mi?