Aşırı düşük savunma aşamasında, kendi malı aracın Amortisman maliyeti dışında kalan maliyet katsayısının toplam katsayıya oranlanmasının eksik alınmaı halinde aşırı düşük savunma reddedilebilir mi?
Aşırı düşük savunma aşamasında, kendi malı aracın Amortisman maliyeti dışında kalan maliyet katsayısının toplam katsayıya oranlanmasının eksik alınmaı halinde aşırı düşük savunma reddedilebilir mi?