E-Şikayet dilekçesinde Faaliyet konusuna ilişkin olarak Ticaret sicil gazetesinin tarih ve sayısına yer vermeden yapılan şikayet / itirazen şikayet başvurusu şekil yönünden reddedilebilir mi? (İdare Mahkemesi Kararı )
E-Şikayet dilekçesinde Faaliyet konusuna ilişkin olarak Ticaret sicil gazetesinin tarih ve sayısına yer vermeden yapılan şikayet / itirazen şikayet başvurusu şekil yönünden reddedilebilir mi? (İdare Mahkemesi Kararı )