Kısmı teklif verilen ihalede, birim fiyat teklif cetvelinde teklif verilen bazı kısımlarının olduğu ilk sayfanın imzasız olması teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu? (İdare Mahkemesi Kararı )
Kısmı teklif verilen ihalede, birim fiyat teklif cetvelinde teklif verilen bazı kısımlarının olduğu ilk sayfanın imzasız olması teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu? (İdare Mahkemesi Kararı )