Kısmi teklif verilmesine imkân tanınan ihalelerde, ihalenin bir kısmına ait teminatın eksik olmasına rağmen, Teminatların toplam tutarı , ihalenin tüm kısımlarına verilen tekliflerin % 3 ünü karşılıyor olması durumunda nasıl bir işlem tesis edilmelidir?
Kısmi teklif verilmesine imkân tanınan ihalelerde, ihalenin bir kısmına ait teminatın eksik olmasına rağmen, Teminatların toplam tutarı , ihalenin tüm kısımlarına verilen tekliflerin % 3 ünü karşılıyor olması durumunda nasıl bir işlem tesis edilmelidir?