İHALE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ  


 

Anket
* Sitemizi Nasıl Buldunuz?
 
Kötü
 
İdare Eder
 
İyi
 
Çok İyi
Haberler » Genel
KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 12/06/2015 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR.
RESMİ GAZETE SAYISI:               29384                     RESMİ GAZETE TARİHİ: 12.06.2015
 
KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
 
MADDE 1 – 22/8/2009 tarihli ve 27327 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinin 8.4 üncü maddesine “serbest muhasebeci mali müşavir” ibaresinden önce gelmek üzere “serbest muhasebeci veya” ibaresi eklenmiştir.
 
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 10.1.2 nci maddesine “yeminli mali müşavir” ibaresinden önce gelmek üzere “serbest muhasebeci,” ibaresi eklenmiştir.
 
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 11.2 nci, 43.1 inci, 44.1 inci, 45.1.13.6 ncı, 72.6 ve 79.2.2.7 nci maddelerine “YMM” ibaresinden önce gelmek üzere “SM,” ibaresi eklenmiştir.
 
MADDE 4 – Aynı Tebliğin 45.1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
 
MADDE 5 – Aynı Tebliğin 78.2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
 
MADDE 6 – Aynı Tebliğin 78.3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
78.3 Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan bir hizmet alımına ilişkin ihale dokümanında haftalık çalışma saatlerinin tamamını idarede geçirecek personel sayısının belirtilmesi halinde teklif fiyata dahil giderler arasında işçilik giderine yer verilmesi gerekmektedir.”
 
MADDE 7 – Aynı Tebliğin 78.4 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
 
MADDE 8 – Aynı Tebliğin 78.23 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
 
MADDE 9 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici 6 ncı madde eklenmiştir.
Başlamış olan ihaleler
 
GEÇİCİ MADDE 6 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya yazılı olarak duyurusu yapılmış olan ihaleler, bu maddeyi yürürlüğe koyan Tebliğin 5, 6 ve 7 nci maddelerinde yer alan hükümler uygulanmaksızın ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılır. Bu maddeyi yürürlüğe koyan Tebliğin diğer maddelerinde yer alan hükümler ise ilan veya duyuru tarihlerine bakılmaksızın bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren uygulanır.”
 
MADDE 10 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
MADDE 11 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.
 

« geri dön
Faydalı Linkler
Sağlık Mh. Marmara Sk. No16/16 Çankaya/ANKARA
 


info@ihalemevzuat.com
+90 312 232 00 25
+90 507 639 14 93


info@ihalemevzuat.com
www.ihalemevzuat.com
     
© Copyright 2014 İhale Mevzuat.
Web Tasarım
Seo